Päiväkoti Tasku on luontopainotteinen päiväkoti ja toiminnassamme sovellamme Reggio-Emilia pedagogiikkaa. Taskun ilmapiiri on kiireetön, hyväntuulinen ja lasta arvostava. Taskussa toimii myös Ryhmä-theraplay ryhmät.

Päiväkodin viereinen Hovisuon liikunta-alue luo mainiot puitteet ulko- ja talviliikunnalle. Taskussa toteutamme liikuntaleikkikoulua ja käymme liikkarissa kerran viikossa viereisessä Liikuntakeskus Pompussa.

Ulkoilemme runsaasti ja molemmat ryhmät retkeilevät vähintään kerran viikossa. Meillä toteutetaan Metsämörri toimintaa ja meiltä löytyy myös Metsämörrin laatutunnus. Käymme kerran viikossa mörriretkellä lähimetsässä. Kivitaskujen toiminta ja oppiminen tapahtuu suurelta osin ulkona ja luonnossa. Toiminnallinen oppiminen ulkosalla on mukavaa ja elämyksellistä sekä pitää meidät liikkeessä.  Vasun ja Esiopetussuunnitelman oppimisen ja kokemisen sisältöalueet toteutuvat monipuolisesti ulko- ja luonto toiminnassa.

Toimintamme perusajatuksia ovat:

 • Turvallinen, kiireetön ja kodinomainen ilmapiiri
 • Pienet lapsiryhmät ja tutut kasvattajat takaavat turvallisen ilmapiirin
 • Pienessä päiväkodissa sisarukset pääsevät viettämään päivittäin aikaa yhdessä
 • Lapsilähtöisyys
 • Seuraamme ja tiedustelemme lasten kiinnostuksen kohteita. Tutkimme ja työstämme niitä asioita, joista lapset ovat kiinnostuneita.
 • Työskentelyn monipuolisuus
 • Työstämme tutkimiamme aiheita ilmaisun monin eri keinoin
 • Lapsen hyvän itsetunnon tukeminen
 • Päivittäisen omaehtoisen leikin mahdollistaminen
 • Tiivis ja luonteva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa

Taskun väki

Taskun henkilökunta

Taskusta on kiva kurkistaa maailmaan niin avaraan.

Jos alkaa pikkuisen pelottaa, voi Taskuun takaisin pujahtaa.

Tasku on täynnä yllätyksiä ja lapsethan rakastavat etsiä.

Sieltä löytää puuhaa ja ystäviä ja Tasku on kivan tädin sylissä!

– Annakaisa

TAKAISIN YLÖS

Toimintamme:

Reggio Emilia – pedagogiikka

Sovellamme Taskussa Reggio Emilia – pedagogiikkaa. Seuraamme ja tiedustelemme lasten kiinnostuksen kohteita ja näin saamme lähtökohdan uudelle projektille. Ajatuksena se, että lapsi saa itse ottaa asioista selvää. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle löytöretki sekä luoda onnistumisen kokemuksia. Lapsi huomaa, että hänen ajatuksiaan arvostetaan ja hänen työnsä ovat merkityksellisiä.

Taskun projektit liittyvät aina luontoon. Projektin aihetta käsittelemme ilmaisun eri keinoin, jotta kokemus asiasta olisi mahdollisimman monipuolinen ja syvä. Projekti on päiväkotityöskentelyssämme, kuin punainen lanka, joka kulkee mukana syksyn ja keväänkin, mikäli kiinnostusta asiaan riittää. Tarkastelemme ympärillämme olevia asioita aina ”projekti silmälasit” silmillämme. Projektin ympärillä teemme paljon muitakin tärkeitä ja ajankohtaisia asioita.

Päiväkotimme henkilökunta dokumentoi lasten työskentelyä. Merkitsemme muistiin ryhmän toimintaa, työskentelyn etenemistä, ajatuksia ja oivalluksia. Otamme valokuvia projektin etenemisestä jne. Taskussa on käytössä Muksunkirja, johon päivitämme aktiivisesti Muksunkansiota. Vanhemmat voivat katsoa sieltä valokuvia ja lukea lapsensa touhuista.

Taskussa seinät puhuvat. Lasten töistä ja valokuvista kootut näyttelyt ovat vanhemmille kuin kurkistusikkuna päiväkodin arkeen. Pidämme erityisen tärkeänä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Vanhempainiltoja vietämme mm. leppoisasti luonnossa retkeillen. On tärkeää, että vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan. Teemme yhteistyötä ylläpitämällä avointa kasvatuskumppanuutta.

 • Päiväkoti-reggio
TAKAISIN YLÖS

Luontokasvatus

Taskulaiset käyvät viikottain Metsämörri retkillä lähimetsässä, johon on matkaa noin 1km. Metsämörri on tarkoitettu 5-8-vuotiaille lapsille ja 2-4- vuotiaat käyvät Myttysretkillä. Metsämörri on Suomen Ladun ylläpitämää ja kouluttamaa toimintaa. Mörriä olemme toteuttaneet Taskussa jo vuodesta 2008 ja meillä on Suomen Ladun myöntämä Metsämörrin laatutunnus.

Metsämörri on leikki- ja satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin. Metsämörri elää metsässä ja on eläinten ja lasten ystävä. Koska Metsämörri voi puhua eläinten kanssa, voi hän kertoa lapsille kaikesta metsässä tapahtuvasta. Toiminnassa lapset kiintyvät luontoon omien kokemusten, elämysten ja aistien kautta. Vuodenaikojen vaihtelua seurataan leikkien, laulujen ja satujen johdattamina.

Ulkoilemme Taskussa mahdollisimman paljon, joten painotamme hyvän vaatetuksen tärkeyttä. Kivitaskujen toiminta ja oppiminen on pääosin toiminnallista oppimista ulkona ja luonnossa. Lapsi on vahvasti osallisena omassa oppimisessaan omien mielenkiinnon kohteidensa kautta. Tämän lisäksi pysymme virkeinä ja liikkeessä. Pihallamme on grillikota ”Kaunomielen rusakonvatukkainen Koivukota.” Kota tukee mukavasti luontotoimintaamme. Kivitaskujen kanssa lounastamme usein kodassa ja nukumme siellä myös päikkäreitä makuupussissa. Luontotoiminta mahdollistaa monipuolisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapselle mielekkäällä ja kiireettömällä tavalla. Pidämme tärkeänä päiväkodissamme sekä elämässämme kierrätystä ja kestävää kehitystä.

Metsämörri on ulkoilukoulu
jonka tavoitteita ovat:

 • Ulkoilla säällä kuin säällä
 • Viihtyä luonnossa
 • Oppia tuntemaan luontoa
 • Suojella luontoa
 • Leikkiä luonnossa
 • Huolehtia luonnosta
 • Kokea elämää luonnossa
TAKAISIN YLÖS

Theraplay

Päiväkodissamme toimii Ryhmä-theraplay ryhmä, jota vetää Ryhmä-theraplay ohjaaja päiväkotimme johtaja Annakaisa Ruonala.

Ryhmä-theraplay on vuorovaikutuksellinen, leikkisä kerhotuokio, jossa pyritään vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyä toimia sosiaalisissa suhteissa. Leikkituokio on aikuisen ohjaama ja jäsentämä leikkihetki, joka sisältää leikkisiä aktiviteetteja, yhdessä toimimista ja hoivaa. Sen tarkoituksena on antaa lapselle hyvänolon, ilon, onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa tunnetta yhdessäolosta. Leikkituokion leikeissä opetellaan myös esim. tunteiden ilmaisemista ja säätöä sekä impulsiivisuuden säätelyä. Yksi ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa kauden aikana.

TAKAISIN YLÖS

Päiväkotihakemus – Hae päivähoitopaikkaa Pilke päiväkotien sivuilta täältä.

Hoitomaksut

1.8.2011 lähtien olemme siirtyneet käyttämään yksityisen päivähoidon palveluseteliä. Palvelusetelistä ja sen arvosta löydätte tarkempaa tietoa www.ouka.fi/sote/palveluseteli.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksujen mukaan.

Tasku päivähoitomaksut:

Päivähoitomaksut elokuussa 2016:

Alle 3-vuotiaat 1263€ josta perheen osuus 50 – 343

Yli 3 – vuotiaat 771€ josta perheen osuus 50 – 343

Esikoulu + päivähoito 771€ josta perheen osuus 50 – 227€

TAKAISIN YLÖS

Yhteystiedot

Päiväkoti Tasku
Hintankuja 2 B
90650 Oulu

Päiväkodin johtaja Anna Komu
Puh. 040 458 9316
anna.komu@pilkepaivakodit.fi

Pensastaskut (2-4v) p. 040 458 9381
Kivitaskut (viskarit ja eskarit) p. 040 458 9380

Päiväkoti Pikkukiulun toiminta siirtyi Pilke päiväkodeille 2.6.2017. Lue tiedote aiheesta täältä.

Tutustu Pilke päiväkoteihin täältä.

Tutustu myös näihin päiväkoteihin:

TAKAISIN YLÖS